^Back To Top
 • 1 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 2 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 3 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 4 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
 • 5 Dołącz do nas! Zostań pływakiem!
  Tel. 696 433 652 / 601 316 031
baner

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

STATYSTYKA

Odsłon artykułów:
254122

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Walne zebranie klubu

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu, które odbyło się we wtorek 30 maja 2017 Członkowie Klubu wybrali władze klubu na 4-letnią kadencję.

Skład Zarządu:
Krystyna Cecko - Prezes
Grzegorz Fidala - Wiceprezes
Jacek Bereżnicki - Sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Marta Berdyś - Przewodnicząca
Jacek Urban - Członek Komisji
Maciej Hołyński - Członek Komisji

 

 

Archiwum:
W związku z końcem kadencji obecnych władz MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława Zarząd MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu odbędzie się 30 maja 2017 o godz. 17.15 (I termin) w Sali Rajców (I p. oławskiego ratusza). W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie odbędzie się o godz.17.30 (II termin).

W skład Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu z głosem stanowiącym wchodzą Członkowie zwyczajni Klubu. Członkiem zwyczajnym Klubu jest jeden rodzic każdego dziecka, które aktualnie trenuje w klubie. 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu

2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu

3.   Przyjęcie porządku i regulaminu obrad

4.   Przyjęcie uchwały o głosowaniu jawnym lub tajnym

5.   Wybór komisji roboczych:

·  mandatowej (2 osoby)

·  wyborczej, uchwał i wniosków (2 osoby)

·  skrutacyjnej (2 osoby) – w przypadku wyborów tajnych

6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczącej prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu

7.   Sprawozdanie z działalności Zarządu MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława

8.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium

9.   Dyskusja, wnioski

10. Przedstawienie zmian w Statucie MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława

11. Przyjęcie zmian w Statucie MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława

12. Wybory Zarządu MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława oraz Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu

14. Ogłoszenie wyników

15. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu

 

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KLUBU MKS SWIM ACADEMY TERMY JAKUBA OŁAWA

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu obraduje w dniu 30.05.2017 roku o godzinie 17.15 (pierwszy termin) lub 17.30 (drugi termin) w Sali Rajców (I p. oławskiego ratusza) w oparciu
o statut oraz przyjęty w głosowaniu jawnym regulamin i porządek obrad.

 § 2.

Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu jest prawomocne i może podejmować uchwały o ile w pierwszym terminie uczestniczy 50% delegatów. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu odbywa się w drugim terminie tego samego dnia bez względu na frekwencję.

§ 3.

Prawo udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu z głosem stanowiącym posiadają Członkowie zwyczajni Klubu.

§ 4.

Uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu:

 1. zaproszeni goście,
 2. członkowie wspierający

mają prawo głosu doradczego.

§ 5.

Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje następujące uchwały:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu i protokolanta.
 2. Wybór komisji roboczych:

·    wyborczej, uchwał i wniosków – 2 osoby,

·    mandatowej – 2 osoby,

·    wybór komisji skrutacyjnej – 2 osoby (w przypadku wyborów tajnych).

§ 6.

Uczestnikom Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu przysługuje prawo zabrania głosu w dyskusji. Czas trwania wystąpienia nie jest limitowany. Przewodniczący Walnego Zebrania jest władny odebrać prawo głosu jeżeli wystąpienie przekracza racjonalny czas lub nie licuje z powagą obrad.

 § 7.

Wnioski zgłaszane do protokołu powinny być zgłaszane na piśmie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

§ 8.

Prawo interpretacji Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu przysługuje Członkom zwyczajnym Klubu.

Copyright © 2013. Swim Academy Termy Jakuba Rights Reserved.


Facebook youtube

UWAGA ! W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego, informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu. Informacje na temat cookies.

  Akceptacja