Przejdź do treści

o klubie

Międzyszkolny Klub Sportowy Swim Academy Termy Jakuba powstał z inicjatywy grupy osób, która postanowiła wykorzystać możliwości otwartych w grudniu 2012 roku Basenów Miejskich Termy Jakuba do stworzenia sekcji pływackiej. Po kilku nieformalnych spotkaniach doszło w dniu 12 lipca 2013 roku do zebrania założycielskiego, którego celem było powołanie stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Międzyszkolny Klub Sportowy “Swim Academy Termy Jakuba” Oława.

Zebranie założycielskie

Na zebraniu założycielskim został przedstawiony, a następnie uchwalony Statut MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława. Dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego, który został upoważniony do dokonania czynności zmierzających do wpisu utworzonego Stowarzyszenia do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Oławie. Następnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MKS Swim Academy Termy Jakuba w Oławie.

Pierwszy Zarząd Klubu wybrany został w składzie:
Krystyna Cecko – prezes
Grzegorz Fidala – wiceprezes
Jacek Bereżnicki – sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:
Marta Berdyś – przewodnicząca Komisji
Jan Strzała – członek Komisji
Tomasz Rogowski – członek Komisji